Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Tülin Gençöz
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek
Genel Sekreter Vekili - Prof. Dr. Türker Özkan
Rektör Danışmanı, Öğrenci Dekanı - Prof. Dr. Gaye Teksöz
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Ömer Delialioğlu
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Y. Eren Kalay
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Mecit Halil Öztop
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Bahar Öz