-A A +A

Üniversite Yönetimi

Rektör Prof. Dr. Ahmet ACAR aacarmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Volkan ATALAY vatalaymetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem ERÇELEBİ ercelebimetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN ozguvenmetu.edu.tr
Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Hami ALPAS imahmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Belgin AYVAŞIK abelginmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ayşegül DALOĞLU daloglumetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. İrem DİKMEN TOKER idikmenmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış SÜRÜCÜ bsurucumetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Turgut TÜMER tumermetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Lale ÖZGENEL olalemetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Uğur POLAT polatmetu.edu.tr
 
ÜNİVERSİTE SENATOSU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Ahmet ACAR aacarmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Volkan ATALAY vatalaymetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem ERÇELEBİ ercelebimetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN ozguvenmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ ersanmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif SARGIN sarginmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR yozlemmetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU golgemetu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK maltunismetu.edu.tr
Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife BAYKAL baykalmetu.edu.tr
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN bulentmetu.edu.tr
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Erkan KIDEYŞ kideysmetu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Gülbin DURAL ÜNVER gulbineee.metu.edu.tr
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ayşen YILMAZ ayilmazmetu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Özlem ATALAY buldakmetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Aydan BALAMİR aydabalarch.metu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayhan DEMİR aydemirmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet M. ÖNAL aonalmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Tayfur ÖZTÜRK ozturkmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ turkesmetu.edu.tr
     
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Ahmet ACAR aacarmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ ersanmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif SARGIN sarginmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR yozlemmetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU golgemetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK maltunismetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Özdemir DOĞAN doganometu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mahmut PARLAKTUNA mahmutmetu.edu.tr
     
İDARİ GÖREVLİLER
Genel Sekreter Yardımcısı Gülhan YÜKSEL gulhanymetu.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanı Ferdi AYAYDIN ferdimetu.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Y. Talip ÖZYAZICI ytalipmetu.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cevat GÜVEN guvencmetu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sema GÜRAY KARACA semagmetu.edu.tr
Personel Daire Başkanı Selda BİLGİN seldametu.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Serap KARABAYER serapkmetu.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ersin TATLI ersinmetu.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Doç. Dr. Uğur POLAT polatmetu.edu.tr

Son Güncelleme:

14/06/2016 - 15:24