Son Güncelleme:

05/10/2018 - 09:46
Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Meliha Altunışık
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. F. Dilek Sanin
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek
Rektör Yardımcısı (Tedviren) - Prof. Dr. Gülser Köksal
Genel Sekreter Vekili - Prof. Dr. Türker Özkan
Genel Sekreter Yrd. V., Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Nazife Baykal
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanı)
Rektör Danışmanı (Öğrenci Dekanı) - Prof. Dr. Gaye Teksöz
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Bahar Gedikli
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Hale Işık Güler
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Y. Eren Kalay
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil