Görsel Kimlik Standartları için şu anda kullandığımız görsel kimlik kılavuzu yazısından şu kısım kullanılabilir.

Akademik birimler,  idari birimler ve öğrencilerin ürettiği basılı ve dijital görsel iletişim malzemeleri, Üniversite kimliğinin algılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Dünyanın saygın bilim ve eğitim kurumları arasında yer alan Üniversitenin, kurumsal kimliğinin tutarlı şekilde yansıtılması, iletişim malzemelerinin içerdiği görsel öğelerde bütünlük sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Ekteki ODTÜ Görsel Kimlik Kılavuzu, kimliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan görsel unsurları düzenler ve kurallara bağlar.

Kılavuz, temel kimlik öğelerimiz olan ODTÜ amblem ve logosu kullanımından başlayarak, tüm iletişim ortamları için görsel standartlar ve düzenlemeler içermektedir.

Ekteki 60. Yıl Logosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 60. Kuruluş Yılı’nı simgelemek ve 2015-2016 akademik yılı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.