Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ tgencozmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan HASANÇEBİ oguzhanmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet T. ZEYREK zeyrekmetu.edu.tr
Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Türker ÖZKAN ozturkermetu.edu.tr
Rektör Danışmanı, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ gtuncermetu.edu.tr
Rektör Danışmanı  Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU omerdmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Y. Eren KALAY ekalaymetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mecit Halil ÖZTOP mecitmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bahar ÖZ ozbaharmetu.edu.tr
 
ÜNİVERSİTE SENATOSU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ tgencozmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan HASANÇEBİ oguzhanmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet T. ZEYREK zeyrekmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ ozpinecimetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN balkanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN nerimanmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feride Pınar ACAR pacarmetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiye UBUZ ubuzmetu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sadettin KİRAZCI skirazcimetu.edu.tr
Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ bgunelmetu.edu.tr
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Sevtap KESTEL skestelmetu.edu.tr
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU sabarismetu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Naci Emre ALTUN ealtunmetu.edu.tr
Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ gtuncermetu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK saginmetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER guzermetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Cennet ENGİN cennetmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Recep BOZTEMUR boztemurmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Kağan TUNCAY tuncaymetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Erden Attila AYTEKİN erdenametu.edu.tr
     
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ ozpinecimetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN balkanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN nerimanmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feride Pınar ACAR pacarmetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiye UBUZ ubuzmetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali ÇIRPAN acirpanmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Yavuz YAMAN yyamanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Nil UZUN duruozmetu.edu.tr
     
İDARİ GÖREVLİLER
Genel Sekreter Yardımcısı İlhan SEPİN sepinmetu.edu.tr
Genel Sekreter Yardımcısı Şule Nur AKMAN sulenurmetu.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanı Ferdi AYAYDIN ferdimetu.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet EROĞLU meroglumetu.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cevat GÜVEN guvencmetu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sema KARACA semagmetu.edu.tr
Personel Daire Başkanı Selda BİLGİN COŞKUN seldametu.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Aysun ÜSTÜNEL uaysunmetu.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ersin TATLI ersinmetu.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Cenk SAKARYA csakaryametu.edu.tr