Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ tgencozmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL ahmetymetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet T. ZEYREK zeyrekmetu.edu.tr
Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Türker ÖZKAN ozturkermetu.edu.tr
Genel Sekreter Yrd. V., Rektör Danışmanı Prof. Dr. Oğuzhan HASANÇEBİ oguzhanmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nazife BAYKAL baykalmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı  Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU omerdmetu.edu.tr
Rektör Danışmanı, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ gtuncermetu.edu.tr
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Eren KALAY ekalaymetu.edu.tr
 
ÜNİVERSİTE SENATOSU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ tgencozmetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL ahmetymetu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet T. ZEYREK zeyrekmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ORAL orahmetmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN balkanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif SARGIN sarginmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan SARI rsarimetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül YILMAZ TÜZÜN ozgulmetu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Yaşar KONDAKÇI kyasarmetu.edu.tr
Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN dezeyrekmetu.edu.tr
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömür UĞUR ougurmetu.edu.tr
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış SALİHOĞLU sabarismetu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Halil KALIPÇILAR kalipcilmetu.edu.tr
Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL ahmetymetu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Bilal KIRKICI bkirkicimetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN nerimanmetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY kursatmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeki KAYA kayazmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Erdem CANBAY ecanbaymetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Erol TAYMAZ etaymazmetu.edu.tr
     
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Doğal Üyeler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK kokmetu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ORAL orahmetmetu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Tuna BALKAN balkanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif SARGIN sarginmetu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan SARI rsarimetu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül YILMAZ TÜZÜN ozgulmetu.edu.tr
     
Seçilmiş Üyeler
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Özdemir DOĞAN doganometu.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Yavuz YAMAN yyamanmetu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Nil UZUN duruozmetu.edu.tr
     
İDARİ GÖREVLİLER
Genel Sekreter Yardımcısı Gülhan YÜKSEL gulhanymetu.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanı Ferdi AYAYDIN ferdimetu.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Fatma Leyla ERSUN fleylametu.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cevat GÜVEN guvencmetu.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sema KARACA semagmetu.edu.tr
Personel Daire Başkanı Selda BİLGİN seldametu.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Serap KARABAYER serapkmetu.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ersin TATLI ersinmetu.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Prof. Dr. Oğuzhan HASANÇEBİ oguzhanmetu.edu.tr