Son Güncelleme:

24/12/2020 - 10:19

Laboratuvarlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkân sağlamaktadır. Üniversite sonrasında öğrencilerin ihtiyacı olacak bu pratik bilgiler, Üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklarıyla desteklenmektedir.

 

ODTÜ Merkezi Laboratuvar (ODTÜ MERLAB)

ODTÜ MERLAB kapsamındaki 2 ayrı birim altında 27 laboratuvar bulunmaktadır:

1- ARGE-Eğitim ve Ölçme Merkezi
 • Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı
 • Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı
 • Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
 • Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı
 • Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
 • Mekanik Test Laboratuvarı
 • Nano-Mekanik Test Laboratuvarı
 • Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi
 • Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı
 • Polimer Analiz Laboratuvarı
 • Radyojenik İzotop Laboratuvarı
 • Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı
 • Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı
 • Termal Analiz Laboratuvarı
 • X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı
 • Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı
 • Yüzey Analiz Laboratuvarı
 • Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı
2- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
 • Doku Kültürü Laboratuvarı
 • Elektroforez Sistem Laboratuvarı
 • Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı
 • Genom Analiz Laboratuvarı
 • Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı
 • Kütle Spektroskopi Laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Spektroskopi Laboratuvarı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği

 • Akıllı Sistemler Laboratuvarı
 • Bilgisayarlı Dil Çalışmaları Laboratuvarı
 • Çoklu Ortam Laboratuvarı
 • Donanım Laboratuvarı
 • Görüntü İşleme ve Örüntü Algılama Laboratuvarı
 • İş İstasyonu Laboratuvarı
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 1
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 2
 • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 3
 • Merkez Mühendisliği Laboratuvarı
 • Paralel İşlem Laboratuvarı

Biyoloji Bölümü

 • Biokimya Laboratuvarı
 • Biomateryal Laboratuvarı
 • Bitki Bilimleri Laboratuvarı
 • Bitki Bioteknolojisi Laboratuvarı
 • Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
 • Bitki Genetiği Laboratuvarı
 • Biyoteknoloji Araştırma Ünitesi
 • Ekoloji ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı
 • Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarı
 • Kanser Biyolojisi Laboratuvarı
 • Karasal Ekoloji ve Koruma Laboratuvarı
 • Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Moleküler Biyofizik Laboratuvarı
 • Moleküler Genetik Laboratuvarı
 • Nörofizyoloji Laboratuvarı
 • Tatlı Su Ekolojisi Laboratuvarı

Çevre Mühendisliği

 • Hava Kirliliği Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Temel İşlemler Laboratuvarı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Akışkanlar Laboratuvarı
 • Bilgi Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
 • Bilgisayar Araştırma Laboratuvarı
 • Bilgisayarla Görme ve Yapay Sinir Ağları Araştırma Laboratuvarı
 • Devreler ve Sistemler Araştırma Laboratuvarı
 • Elektrik Makineleri Laboratuvarı
 • Elektrik Makineleri ve Motor Sürücüleri Laboratuvarı
 • Enerji Sistemleri Laboratuvarı
 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
 • Güç Elektroniği Laboratuvarı (BILTEN)
 • Güç Sistemleri Analiz Laboratuvarı
 • Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuvarı
 • Konuşma İşitme Araştırma Laboratuvarı
 • Mikro Dalga ve Anten Laboratuvarı
 • Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga Laboratuvarı
 • Mikro Elektronik Laboratuvarı
 • Mikro İşlemci ve Mantık Tasarım Laboratuvarı
 • Mikro İşlemci Uygulamaları Laboratuvarı
 • Optik Haberleşme Laboratuvarı
 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı A Blok
 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı D Blok
 • Örüntü Tanıma ve Yapay Us Laboratuvarı
 • Robot Eğitim Laboratuvarı
 • Robot El Laboratuvarı
 • Sayısal Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
 • Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
 • Süreç Denetim Laboratuvarı
 • Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
 • Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı
 • Temel Elektronik Laboratuvarı
 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı I
 • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı II
 • Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı
 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı I
 • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı II
 • Yazılım Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
 • Yüksek Gerilim Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği

 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • İnsan Faktörleri Laboratuvarı
 • İş Etüdü Laboratuvarı

Fizik Bölümü

 • Arkaometri Laboratuvarı
 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı
 • Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
 • Katı Hal Fiziği Laboratuvarı
 • Moleküler Fizik Laboratuvarı
 • Plazma Fiziği Laboratuvarı
 • Süper İletkenlik Araştırma Laboratuvarı
 • Terrahertz Araştırma Laboratuvarı
 • Ultra Kısa Darbe ve Katı Hal Lazer Laboratuvarı
 • Yüksek Enerji Fizik Emülsiyon Tarama Laboratuvarı
 • Yüksek Enerji Fizik Simülasyon ve Analiz Laboratuvarı

Gıda Mühendisliği

 • Aletli Analiz Laboratuvarı
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Genel Laboratuvar
 • Genetik Laboratuvarı
 • Isıl Olmayan İşlemler
 • Kurutma Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji/Biyokimya Laboratuvarı
 • Patojen Laboratuvarı
 • Temel İşlemler Laboratuvarı

Havacılık Mühendisliği

 • Aerodinamik Laboratuvarı
 • Etki Laboratuvarı
 • Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı
 • Yapı, Titreşim ve Malzeme Laboratuvarı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Davranışsal ve Deneysel Laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği

 • Jeodezi Laboratuvarı
 • Hidromekanik Laboratuvarı
 • Kıyı Liman Laboratuvarı
 • Su Kaynakları Laboratuvarı
 • Ulaşım Laboratuvarı
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
 • Yapı Mekaniği Laboratuvarı
 • Yapım Stratejisi Laboratuvarı
 • Zemin Laboratuvarı

Jeoloji Mühendisliği

 • Analitik Kimya Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Bütünleşik Havza Analizi Laboratuvarı
 • Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
 • Deniz Mikropaleontoloji Laboratuvarı
 • Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı
 • Fotojeoloji Laboratuvarı
 • Hidrojeokimya Laboratuvarı
 • Hidrojeoloji Laboratuvarı
 • Jeofizik ve Sismik Araştırma Gözlem İstasyonu
 • Kil Mineralojisi Laboratuvarı
 • Mineraloji - Petrografi Laboratuvarı
 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı
 • Numune Hazırlama Laboratuvar
 • Paleontoloji Laboratuvarı
 • Sedimentoloji Laboraruvarı
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
 • XRD - XRF Laboratuvarı

Kimya Bölümü

 • Analitik Kimya Laboratuvarı
 • Anorganik Maddeler Laboratuvarı
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Enstrümental Analiz Laboratuvarı
 • Fizikokimya Laboratuvarı
 • Genel Kimya Laboratuvarı
 • Organik Kimya Laboratuvarı
 • Polimer Kimya Laboratuvarı

Kimya Mühendisliği

 • Bilgisayar Laboratuvarları
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Cihazlı Analiz Laboratuvarı
 • Katalizör Laboratuvarı
 • Kimyasal Reaksiyonlar Laboratuvarı
 • Membranla Ayırım Süreçleri Laboratuvarı
 • Polimer Laboratuvarı
 • Süreç Kontrol Laboratuvarı
 • Temel Kimya Laboratuvarı
 • Temel İşlemler Laboratuvarı

Maden Mühendisliği

 • Cevher Analiz Laboratuvarı
 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
 • Havalandırma Laboratuvarı
 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
 • Kazı Mekanizasyon Laboratuvarı
 • Maden Topografyası Laboratuvarı

Makina Mühendisliği

 • Akışkanlar Laboratuvarı
 • Alet Cihaz Merkezi
 • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı
 • Bio-Mekanik Laboratuvarı
 • CİM Laboratuvarı
 • Dinamik Sistemler Laboratuvarı
 • Eğitim Atölyesi Laboratuvarı
 • Isı-Çevre Mühendisliği Laboratuvarı
 • Kontrol Laboratuvarı
 • Makina Elemanları Laboratuvarı
 • Makina Tasarım Laboratuvarı
 • Malzeme Test Laboratuvarı
 • Mekatronik Laboratuvarı
 • Motor Laboratuvarı
 • Otomotiv Laboratuvarı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Alaşım, Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarı
 • Biyo-Malzeme Laboratuvarı
 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
 • Döküm ve Katılaşma Laboratuvarı
 • Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvarı
 • Elektomanyetik Malzemeler Laboratuvarı
 • Hidro-Metalurji Laboratuvarı
 • Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı
 • Mekanik Test Laboratuvarı
 • Metal Matriksli Kompozitler Laboratuvarı
 • Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı
 • Nano-Malzemeler ve Esnek Elektronik Gereçler Labı
 • Polimer ve Polimer Kompozitler Laboratuvarı
 • SEM (Tarama- Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı
 • Seramik ve Seramik Süreçler Laboratuvarı
 • SMA (Şekil Bellekli Alaşımlar) Laboratuvarı
 • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı
 • TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı
 • Toz Metalurjisi Laboratuvarı
 • Pil ve Hidrojen Depolama Laboratuvarı
 • Piro Metalurji Laboratuvarı
 • X Işınları Kırınım ve Flüoresans Spektroskopi Labı
 • Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı

Mühendislik Bilimleri

 • Deneysel Mekanik Laboratuvarı

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 • Karot ve Numune Hazırlama Laboratuvarı
 • Petrol Üretimi Artırma Yöntemleri Laboratuvarı
 • PVT Laboratuvarı
 • Sondaj Sıvıları Analiz Laboratuvarı