Son Güncelleme:

22/04/2022 - 10:06
Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör - Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Tülin Gençöz
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek
Genel Sekreter Vekili - Prof. Dr. Türker Özkan
Rektör Danışmanı, Öğrenci Dekanı - Prof. Dr. Gaye Teksöz
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Nazife Baykal
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • ODTÜ KALTEV Kuzey Kıbrıs Kampus Temsilci ve Yöneticisi
  • Nic.TR/TRABİS
  • Bütünleşik Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Araştırma Ofisi (KARO)
  • ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Üyesi
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Ömer Delialioğlu
Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek (V)
Rektör Danışmanı - Prof. Dr. Y. Eren Kalay
Rektör Danışmanı - Doç. Dr. Bahar Öz