TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Desteğinin Amacı

  • Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması,
  • Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması,
  • Girişimciliğin teşvik edilmesi
  • Üniversitelerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesidir.

İlk kez 2013 yılı için çıkılan çağrıya ODTÜ, ODTÜ-Teknokent aracılığı ile başvurmuş, proje başvurusunda aşağıdaki hedefleri belirlemiştir.

  • Üniversitemiz teknoloji transfer stratejisinin belirlenmesi
  • Bilgi transferi ile ilgili üniversite içindeki süreçlerin tanımlanması
  • Üniversitede “Bilgi Transfer Ofisi”nin kurulma çalışmaları
  • Teknokent teknoloji transfer ofisi ile birlikte çalışma yöntem ve esaslarının belirlenmesi
  • Üniversitemiz FSMH bilgi veri tabanının oluşturulması ve süreçlerin tanımlanması
  • Üniversitemiz, FSMH Destek ve Ticarileştirme Modeli’nin oluşturulması

Sonuçta, ODTÜ 1513 TTO projesini alan ilk 10 üniversite içinde yer almıştır. 10 yıl sürmesi planlanan bu projenin ilk yıl desteği 1.000.000 TL’dir.

2013 yılı için, eylem planı hazırlanmış ve ODTÜ-TTO Proje Koordinatörlüğü kurulmuştur.  16 Eylül 2013 tarihinde ise TÜBİTAK yetkilileri ile birlikte projenin performans göstergelerinin gerçekleşme oranları irdelenmiş ve olumlu geri bildirim alınmıştır.

1513 TTO Projesi İzleme Toplantısı Sunumu