ODTÜ Kutup Araştırmaları Çalıştayı

20 Mart 2017 Pazartesi, KKM C Salonu, 9:30 – 16:00

Kutup bölgeleri küresel iklim değişikliğinde oynadıkları kilit rol ile bilim dünyasının sürekli ilgisini çekmektedir. İklim çalışmalarının yanı sıra günümüzde sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar birçok alandaki büyük ve zorlayıcı problemin (grand challenge) çalışılması için de ekstrem bir ortam sağlayan doğal bir laboratuvar işlevi görmektedir. Bununla birlikte içerdiği doğal kaynaklar bakımından jeopolitik önemi giderek artmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de de konuya ilgi artmış, yakın zamanda hükümet düzeyinde kutuplarda araştırma kapasitesi geliştirmeye yönelik girişimler başlamıştır. Bu kapsamda kutuplarda yapılabilecek çok disiplinli, yenilikçi ve uluslararası düzlemde ses getirebilecek araştırma programları/alt alanları belirlenmesine gereksinim duyulmaktadır.

Bu çalıştay ile Kutup Araştırmalarına katkı verebilecek ODTÜ’lü araştırmacıları bir araya getirmek ve ODTÜ’nün bu alandaki stratejisini oluşturmaya başlamak amaçlanmaktadır. Kutup Araştırmaları Çalıştayı’na üniversitemizden her alandan araştırmacı ve öğrencilerin katkısı beklenmektedir.

 Bugüne kadar kutup bölgelerinde uluslararası bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar kabaca şu başlıklar altında toplanabilir:

 

 • İklim, Deniz ve Yer Bilimleri
 • Ekstrem ortam malzeme, inşaat ve makine mühendisliği
 • Psikoloji: izole ortamlara adaptasyon
 • Sağlık bilimleri ve biyomedikal
 • Biyoçeşitlilik, koruma biyolojisi
 • Robotik ve sensor teknolojileri
 • Uluslararası İlişkiler ve Hukuk
 • Astronomi, elektromanyetizma ve uzaktan algılama
 • Enerji ve Çevre Mühendisliği

 

Kutup Araştırmaları Çalıştayı’nın başlıca hedefleri:

 • ODTÜ’de halihazırda bulunan Kutup araştırma uzmanlığı kapasitesini belirlemek,
 • Kutup araştırmaları ile ilgili son dönemde ortaya çıkan ulusal ve uluslararası fırsatları ve aşılması gereken zorlukları paylaşmak,
 • ODTÜ’nün halihazırdaki çok disiplinli, yenilikçi araştırma alanları ile Kutup çalışmaları arasında yeni köprüler kurmak,
 • Kutup araştırmalarıyla ilgili ODTÜ’de kurulabilecek yeni bir merkezde yer almak isteyecek araştırmacıları buluşturmak olacaktır.

Çalıştayın şu ana kadar kesinleşen programı aşağıda olup değişikliklikler ayrıca duyurulacaktır.

Çalıştay ile ilgili sorularınız için Doç. Dr. Barış Salihoğlu (baris@ims.metu.edu.tr) ile iletişime geçilebilirsiniz.

 

ODTÜ Kutup Araştırmaları Çalıştayı

20 Mart 2017, Pazartesi, KKM C Salonu, 9:30 – 16:00

 

Program

09:30-10:00   Kayıt

10:00-10:30    Açılış Konuşması, Kutup araştırmaları neden önemlidir? (Prof. M.V. Kök, Prof. M. Zeyrek, Doç. Dr. A. Yozgatlıgil, Doç. Dr. B. Salihoğlu; ODTÜ)

10:30-11:00    Uluslararası düzeyde kutup araştırmalarının mevcut durumu nedir? (Doç. Dr. B. Fach, ODTÜ)

11:00-11:15   Ara

11:15-11:45   Türkiye kutup araştırmalarında neden aktif olmalıdır ve bu zamana kadar ne yapıldı? (Prof. B. Öztürk, İstanbul Üniversitesi)             

11:45-12:30   ODTÜ Kutup Araştırmacıları (Yrd. Doç. Dr. K. Özkan, Dr, H. Örek, Doç. Dr. B. Fach, Doç. Dr. B. Salihoğlu, Dr. M. Ok, ODTÜ)

12:30-13:30   Öğle yemeği, ODTÜ’nün kapasitesi hakkında tartışmalar

13:30-15:00   ODTÜ'nün mevcut kutup araştırmaları kapasitesinin tanımlanması: İnteraktif çalışma grupları (Moderatörler: Doç. Dr. A. Yozgatlıgil, Yrd. Doç. Dr.  M. Yücel, Prof. A. Yılmaz, Dr A. Gazihan)

15:00-15:15   Ara

15:15-16:00   Çalıştay sonuçlarının sentezi, katılımcılardan geri bildirim alınması (Moderatörler: Doç. Dr. B. Salihoğlu, Yrd. Doç. Dr. D. Tezcan)

Son Güncelleme:

27/03/2017 - 11:11