Üniversitemizde bulunan Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin araştırma faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmeleri, merkez altyapılarının Üniversite içinde daha fazla araştırmacı tarafından kullanılır hale getirilmesi, merkezler arasında disiplinler arası araştırma projelerinin geliştirilmesi ve Üniversitemizin öncelikli araştırma alanlarında yürüttüğü araştırma faaliyetlerinin sanayi ve topluma katkısının artırılabilmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırma merkezlerinin bir arada yer alabileceği ve ODTÜ Araştırma Parkı olarak kurgulanan bu yeni yapılanma ile hem merkezlerin mekan ihtiyacının çözülmesi, hem de merkezler arası iletişimin ve merkezlerin üniversite içindeki ve dışındaki etkileşiminin artırılması hedeflenmektedir. Benzer şekilde, farklı nitelikteki laboratuvar ve temiz oda gibi özelleşmiş mekanların ortak kullanılmasıyla, üniversite araştırma kaynakları daha verimli ve etkin kullanılabilecektir.

ODTÜ Araştırma Parkı’nın mekânsal yapılanmasına yönelik olarak 2012-2014 yılları arasında çeşitli merkezlerin katılımıyla kapsamlı bir araştırma ve planlama süreci yürütülmüş, bu süreç sonrası elde edilen bilgiler doğrultusunda projelendirme çalışmaları tamamlanarak inşaatına 2015 yılında başlanmıştır. Yaklaşık 23.000 m2 kapalı alana sahip yapı içinde laboratuvarlar ve araştırma alanları, konferans ve toplantı salonları,  seminer odaları, sergi alanları, araştırma ofisleri ve sosyal alanlar bulunmaktadır. Araştırma Parkı, ilk etapta taşınması planlanan merkezlerin yanı sıra yeni araştırma kümeleri ve merkezler için de mekânsal destek verebilecek şekilde planlanmıştır.

Son Güncelleme:

02/02/2016 - 08:16