2019-2020 Akademik Yıl Açılışı

Üniversitemiz 2019-2020 Akademik Yılı Açılışı; 23 Eylül 2019 tarihinde, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin Anıtkabir’de Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkışı ile yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün Akademik Yıl Açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajı aşağıda sunulmuştur:

Saygıdeğer Konuklarımız ve Değerli ODTÜ’lüler,

Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulduğu günden bu yana bireysel, toplumsal, evrensel değerleri ve gelişimi önemseyen, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirilmesine liderlik ve öncülük eden bir eğitim anlayışını simgeleyen uluslararası bir üniversite olmuştur.

Üniversitemiz; eğitim ve araştırma çalışmalarının yanında, ekonomik ve toplumsal süreçlere yönelik bilimsel düşünceler üreterek ve toplumu oluşturan değerlere sahip çıkarak demokratik ilkelerin yayılmasında da öncü rol oynamaktadır. Bu, birlikte var olduğumuz topluma karşı bir sorumluluğumuzdur ki; söz konusu sorumluluk en az günümüzün ve geleceğin gerektirdiği yüksek bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmemiz kadar anlamlı ve değerlidir.

Değerli ODTÜ’lüler,

YÖK tarafından 2017 yılında Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen Üniversitemiz TÜBİTAK tarafından yayınlanan verilere göre, Üniversitemiz son dört yılda Türkiye genelinde 377 ulusal proje ile en çok proje ve bütçe desteği alan üniversite olmuştur.

TÜBİTAK tarafından nitelikli araştırmacıların yurt dışından ülkemize gelmelerini teşvik etmek amacıyla oluşturulan "BİDEB 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na Üniversitemiz adına yapılan 20 başvurunun 14'ü desteklenmeye hak kazanmıştır.

TÜBİTAK’ın ilk defa çıktığı ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çağrısı kapsamında güneş enerjisi ve mikro-elektro-mekanik sistemler (GÜNAM ve MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezlerimizin başvuruları ülkemiz genelinde desteklenen 17 proje arasına girmiştir.

2244 Sanayi Doktora Programı çağrısına yapılan 12 başvurumuzun 11’i kabul edilmiştir. Böylece, ülkemizde sanayi ortaklığında yetiştirilecek 517 doktora öğrencisinin 47’si 8 sanayi kuruluşu ortaklığında Üniversitemizde yetişecektir.

AB H2020 programı özelinde 12 milyon Avroluk 34 projesiyle Üniversitemiz, ülkemizde ilklere imza atmış ve devlet üniversiteleri arasında ilk ERC projesi alan üniversite olmuştur. Ayrıca, Üniversitemizin, ülkemizdeki kamu üniversiteleri içinde geçtiğimiz hafta üçüncü ERC projesini kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. 

Üniversitemiz “Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)” H2020 Twinning 2018 çağrısı özelinde Türk üniversiteleri arasında ilk ve ülkemizin ikinci Twinning projesini alarak gurur verici bir başarıya imza atmıştır.

Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsü, Türk üniversitelerinin ilk çok-ortaklı proje koordinatörlüğünü almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası görünürlüğümüzü artırma ve çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanları için Üniversitemizi daha cazip kılma çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin bu faaliyetleri kapsamında, araştırmacı istihdamının açık, şeffaf ve liyakate dayalı olarak yapıldığının bir göstergesi olan ve Avrupa Komisyonu’nca EURAXESS çatısı altında verilen İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Sertifikasyonu’nun (Human Resources Excellence Award) alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitemizin araştırma başarısını destekleyen önemli bir diğer faktör de araştırma altyapımızın gücü ve çeşitliliğidir. 29 disiplinler arası Araştırma Merkezimiz ve “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” tarafından sağlanan altyapı desteği bu başarıları mümkün kılan esas unsurlardır. Araştırma Merkezlerimizin göstermiş olduğu başarılar dikkate alınarak 2019 yılı içerisinde 2 yeni Araştırma Merkezi “Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVMER)” ile “Siber Savunma ve Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİMER)” kurulmuştur.

Yapılan bu akademik çalışmalar, toplumsal fayda yaratabilmek ve araştırma yeniliklerini pazara taşıyabilmek amacıyla, sürdürülebilir bir teknoloji transferi stratejisi ile ODTÜ akademisyenleri ve sanayi arasında inovasyonu ve işbirliğini desteklemektedir. Bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) Türkiye’de başarılı ticarileştirme faaliyetleri ve sanayi işbirlikleri ile sürdürülebilir bir ofis konumunda yer almaktadır. ODTÜ TTO tarafından bugüne kadar akademisyenlerimize ait 150’den fazla buluşun 400’den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu desteklenmiş olup, bu başvurular sonucunda 200’e yakın patent belgesi alınmıştır.

Üniversitemiz; TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan “2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçlarına göre, 93.16 puanla öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan 164 üniversite arasında ilk sırada yer almıştır. 2016 ve 2017 yıllarında tüm birimlerimizin ortak çabaları ile sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, girişimci ve yenilikçi üniversite misyonumuz doğrultusunda Üniversitemizi endekste hak ettiği yere taşımış olmaktan gurur duyuyoruz.

Bilişim ve telekom alanında yeni teknoloji şirketlerinin ortaya çıkışına destek olmak ve küresel teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapmak üzere ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi hayata geçmiş, burada 2.300 m2 alanda hizmet veren, ülkemizin ilk teknopark destekli ortak çalışma alanı olan CoZone da 2018 yılında faaliyete geçmiştir.

Bunun yanı sıra Teknokent’imizle birlikte kurduğumuz “Growth Circuit Yatırım Şirketimiz”in Üniversitemizden çıkan başarılı girişimcilere destek niteliğindeki erken aşama yatırımları devam ederken, Türkiye genelinde uluslararası başarıyı hedefleyen girişimcilerimizi de San Francisco’da kurduğumuz girişimcilik üssümüzde desteklemeye devam etmekteyiz. 

Üniversitemiz bünyesinde, özellikle lisans seviyesinde öğrencilerimizin girişimciliğe ilk adımlarına destek olmak üzere Z-Garaj Co-working ve Kuluçka Merkezi Kampüsümüz içinde hayata geçirilmiştir. Z-Garaj benzerlerinden farklı olarak öğrenci liderliğinde bir kuluçka merkezi olarak yürütülecektir. 

Ülkemizin ilk Teknokentinin mimarı olan Üniversitemiz; Kuzey Kıbrıs Kampüsü’müzde 2019 Temmuz ayında açılışı gerçekleşen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ile 20 yıllık bilgi ve deneyiminin Kuzey Kıbrıs’a aktarılması sürecini başlatarak, ODTÜ TEKNOKENT modelinde olduğu gibi stratejik teknolojilerin geliştirildiği bir ekosistemi ODTÜ KALTEV’de de hayata geçirecektir.

Öte yandan, YÖK tarafından kurumsal kapsamda bu yıl ilk defa dört farklı kategoride verilmeye başlanan ödüllerden “Uluslararası İşbirliği Ödülü’nü 2017 yılında kazanan Üniversitemiz, 2019 yılında da “Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü’nü kazanmıştır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik performansları Başarı Durumu Uygulama Esasları çerçevesinde izlenmeye başlanmıştır. 100/2000 YÖK Doktora burslusu toplam 157 öğrenci halen Üniversitemizde eğitimine devam etmektedir.

Yüksel Proje tarafından inşaatı tamamlanan ve Üniversitemiz için en öncelikli konulardan biri olan Yeni Derslik Binamızın açılışı 14 Ocak 2019 tarihinde yapılmıştır. 1.700 öğrenci kapasiteli 19 adet dersliği bulunan Yüksel Proje Amfisi’nde 22 bölümümüz tarafından 10.000’e yakın öğrencimize toplamda 405 saatlik ders verilmiştir.

1 Eylül 2018-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Üniversitemize açıktan atama ile 17 Doktor Öğretim Üyesi katılmış, 66 öğretim üyemizin unvan değişikliği ile yükselme işlemleri yapılmıştır. 2019 yılında ilana çıkılan 14 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Doçent ve 14 Profesör kadrolarının işlemleri devam etmektedir. 

Akademik personelin, akademik ve idari faaliyetlerinin daha geniş bir yelpazede tanımlanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için güncellenen Akademik Performans Sistemi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Araştırma merkezlerimizin ve disiplinlerarası araştırma faaliyetlerimizin orta vadedeki mekân ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen 22.660 m2 kullanım alanına sahip Araştırma Parkı Binası’nın birinci etabı bu yıl Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olup, anılan projenin ikinci etap inşaatına Ağustos ayı içerisinde başlanmıştır. 2020 yılının Ocak ayı içerisinde tamamlanması beklenilen ikinci etap inşaatından sonra, Üniversitemizin 7 Araştırma Merkezi, Araştırma Parkı Binası’na taşınacaktır. 

Üniversitemiz Mersin/Erdemli Kampüsü’nde yer alan ve Nisan ayı içerisinde ikinci etap inşaatına başlanan Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSİM) Binası’nın bu ay sonunda tamamlanması beklenmektedir. Bu bina tamamlandığında, ülkemiz deniz ekosistem ve iklim araştırmalarında bilimsel açıdan dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye gelecektir. 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerin mekân ihtiyacını karşılamak üzere yapımına 2018 Nisan ayında başlanan Eğitim Fakültesi Ek Binası’nın yıl sonuna kadar tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır. Toplamda 7.450 m2 kapalı alana sahip binanın içerisinde 1 adet 273 kişilik konferans salonu, 17 adet derslik ve 25 adet ofis bulunmaktadır.   

Kampüs araç ve yaya geçişi otomasyonu (odtupass.metu.edu.tr) mobil uyumlu olarak hizmete sunulmuştur. Personel ve öğrenci yeni kimlik kart tasarımları tamamlanmış olup yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlanacaktır.

Değerli ODTÜ’lüler,

Üniversitemiz hem ülkemizde hem de dünyada öncü olduğu araştırma ve eğitim faaliyetleri ile beraber topluma hizmet faaliyetlerini de her daim büyük bir önem göstererek yapmıştır. 2017 yılında Rektörlük Kurumsal İletişim Ofisi’ne bağlı olarak oluşturduğumuz Bilim İletişimi Grubu ile ikinci nesil bilim iletişimi olarak adlandırılan, çift yönlü ve yaratıcı etkinliklerle ODTÜ’de yapılan ve bilimin, toplumun 7’den 77’sine ulaştırılması için çalışmaktayız. Bu bağlamda 2017 yılında başlattığımız ve farklı illerde ODTÜ’lü hocalarımızı toplumla buluşturan ODTÜ Bilim Kafe etkinliklerine devam etmekteyiz. Mezunlarımızın kurduğu Pergamon isimli prodüksiyon şirketi ile beraber yaptığımız ve TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Bilimin Ev Hali” programının çekimlerine devam etmekteyiz. ODTÜ’lü öğrencilerimizin rol aldığı belgesel serisinde farklı bilimsel konular eğlenceli bir dille anlatılmaktadır.

Topluma bilimi sevdirmek, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kurulan Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde de birçok yenilikler yapılarak bu dönem ilk-orta ve lise öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yapılan  yenilikler kapsamında LEGO’dan aldığımız bağış ile LEGO MakerSpace alanı, 3-boyutlu yazıcı atölyesi, kodlama atölyesi, Göbekli Tepe atölyesi, çocuk kütüphanesi, antika araç sergisi için sesli tur ve “Bilimin Ev Hali” belgeselini gösterdiğimiz küçük bir sinema salonu oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği desteğiyle 2016 ve 2017 yıllarında 2 kez "Bilimin Ev Hali" temalı Avrupa Bilim ve Eğlence Günü düzenlenmiştir. ODTÜ, bu sayede elde ettiği deneyim ile Avrupa Bilim ve Eğlence Günü’nü 2019 yılında Ankara'da yapılmak üzere destek almaya bir kez daha hak kazanmıştır. Bilim ve sanatın dünyamızı daha iyi anlamamıza katkılarını gözler önüne serecek "Bilim, Sanatla Buluşuyor" etkinliğimiz 27 Eylül 2019 Cuma günü 10.00-23.30 saatleri arasında Yerleşkemizde yapılacaktır. "Bilim ve Sanat" temamız ile bu yıl alışılmışın dışına çıkılan etkinliğin içeriğini, sanatın bazı dalları oluşturacaktır. Bunlar; resim, müzik, fotoğrafçılık ve sinema, heykel, mimari ve unutulmaya yüz tutmuş Türk sanatlarıdır. Değerli sanatçılar ile bu sanatları bilimle buluşturacak bilim insanları bu etkinlik kapsamında bir araya geleceklerdir.

Bilim İletişimi Grubumuz tarafından akademisyenlere ve özellikle lisansüstü öğrencilere yönelik “Rektörlük Ders Serisi” başlatılmıştır. Güz ve Bahar dönemlerinde devam edecek bu seri kapsamında Nobel ödüllü bilim insanları, alanında söz sahibi araştırmacılar ve sanatçılar ODTÜ’de ağırlanacaktır. Bu bağlamda seminer verecek ilk misafir öğretim üyesi 2003 Kimya Nobel Ödülü sahibi Prof. Peter Agre olacaktır. Prof. Agre, 12 Ekim 2019 tarihinde Kampüsümüzde lise öğrencileri ile bir araya gelecek, 14 Ekim 2019 saat 10.00’da ise “Rektörlük Ders Serisi” kapsamında bir konuşma yapacaktır.

THE; Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 5 alt boyutu göz önünde bulundurmaktadır: Öğretim, Araştırma, Atıf, Sanayii Geliri ve Uluslararasılaşma. ODTÜ, 1.396 üniversite arasından 601-800 bandında yer alırken bir önceki yıla kıyasla aynı bantta kalmış ve en güçlü bulunduğu alt boyut; Sanayi Geliri (209.) olmuştur. Üniversitemizin en çok gelişmesi gereken boyut 970. sıra ile Uluslararasılaşma olarak ortaya çıkmıştır. ODTÜ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 genel puanlamalarına bakıldığında üniversitenin Sanayii Geliri dışındaki tüm alanlarında artış yönünde değişiklik gösterdiği görülmektedir.

Değerli ODTÜ’lüler,

2017 yılında öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere internet üzerinden bağış yapmaya olanak sağlayan AdımODTÜ programımızla birçok projeyi hayata geçirdik. Mezunlarımız ve ODTÜ dostlarının bağışlarıyla oluşturduğumuz Lisans Araştırma Fonu ile 22 farklı bölümden 27 proje desteklenmiştir. 2017 ve 2018 yılında desteklenen projeler ODTÜ’de ilk kez düzenlenen lisans araştırma gününde sergilenmiştir. ODTÜ’de yapılan lisans araştırmaları uluslararası boyuta taşımak üzere “The Global Undergraduate Awards” programına Türkiye’den katılan ilk üniversite olunmuştur.

AdımODTÜ kapsamında güneş enerjisi ile şarj etme imkânı sağlayan banklar ve sokak hayvanları için otomatik suluklar çok yakında Kampüsümüzde yer alacaktır. Ayrıca artık geleneksel hale gelen ücretsiz film gösterimleri, Eymir konserleri, çöptoplakoş etkinliği, final dönemi öğrencilerimize sandviç ve kahve ikramı, öğrencilerimize yönelik yarışmalar gibi projelere devam edilmektedir. Siparişini verdiğimiz ve bu dönem hayata geçireceğimiz “Atıkmatik” projesi ile, öğrencilerimiz pet şişe, cam ve metal gibi atıkları geri dönüştürerek, ODTÜDEN Mağazamızdan çeşitli hediyeler kazanacaklardır. 

Değerli ODTÜ’lüler,

Son 2 yılda ağaçlandırma çalışmaları tamamlanan sahalarımızda kültür bakımı ve tamamlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 2019 yılı itibari ile Ağaç Dikme Şenliklerine yeniden başlıyoruz. Bu bağlamda 20 Ekim 2019 Pazar günü Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bariyerine yakın Gölet'e giden yolun sağında sırt üzerindeki alanda (2.500 - 3.000 adet ağaç dikimi) Ağaç Dikme Şenliği yapılarak bu bölgemiz ağaçlandırılacaktır.

Üniversitemize Yeni Katılan Öğrencilerimiz,

Uzun yılların emeği sonucu sizleri ODTÜ’ye getiren özverili çalışmalarınız için hepinizi kutluyorum. ODTÜ, Türkiye’de ve dünyada kendi alanlarında en başarılı akademisyenlerin en iyi öğrenciler ile buluştuğu bir üniversitedir. Bu buluşma, bizimle olduğunuz süre boyunca bireysel gelişiminize hız verecek birçok bilim, sanat, spor ve kültür faaliyetleri ile de desteklenmektedir. Her gün kampüsün birçok noktasında yapılan seminer, konser, tiyatro, sinema, söyleşi gibi çeşitli sosyal ve düşünsel faaliyetlere katılmanızı bekliyoruz.

Değerli Öğrencilerimiz,

Bir ülkede demokrasinin yerleşmesinde önemli sorumlulukları olan üniversitelerin paydaşları ve geleceği yönetecek, yönlendirecek bireyler olarak önceliğiniz; ODTÜ değerlerine ve birbirinizin özgürlüğüne, farklılığına saygı, hoşgörü ve anlayış içinde yaklaşmanız olmalıdır. Üniversitenizi benimsemeli, onun yarattığı özgürlük ve demokrasi ortamına sahip çıkmalı, eğitim faaliyetlerine ve yaşadığınız çevreye zarar veren eylemlerden kaçınmalısınız.

Demokrasi ve özgürlük ortamının değerini sadece ifadelerde bırakmayarak, yaşama geçirerek topluma örnek olmalısınız. Unutulmamalıdır ki, birbirinin hakkına ve özgürlüğüne saygılı, sorumlu davranma yetkinliği demokratik bir toplumun yaratılmasında ve yaşatılmasında temel değerlerdir.

Sizlerden isteğim; kendinizi ifade etme, başkalarını dinleme ve çatışmaları çözme biçiminizi “Şiddetsiz İletişim” çerçevesine oturtmanız ve bunun farkındalığı, bilinci, tutumu içinde hareket etmenizdir.

Yönetim olarak yaşanabilecek tüm sorunlarımızı dışarıdan hiçbir müdahaleye imkân vermeden öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve idari personelimizle birlikte iletişim içinde çözeceğimize olan inancımızı bugün burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

Değerli Konuklarımız,

Son yıllarda yaşanan süreç ve gelişmeler göstermiştir ki yansız ve liyakat sistemini öne çıkaran bir sistem güçlü bir devlet yaşamının da güvencesidir.

Bu doğrultuda Üniversitemiz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini, Atatürk İlke ve Devrimlerini, laikliği, insan haklarını, kadın-erkek eşitliğini, hukukun üstünlüğünü ve bilimin doğrularını her daim korumaya ve savunmaya devam edecektir.

Hepimizin tüm enerjisini akademik, bilimsel ve inovatif çalışmalara yönelteceğine yürekten inandığım 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında tüm başarıların bizimle olmasını diliyor, hepinize en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Son Güncelleme:

23/09/2019 - 15:03