2013 Yılı Mart döneminde, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında başvurusu yapılan projelerden 458’i desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Bu dönemde Üniversitemizin yürütücü kurum olarak yeraldığı toplam 57 proje önerisi yapılmış ve bu önerilerin 23’ü 1001 Programı kapsamında desteklenmek üzere kabul edilmiştir. 23 projeyle ODTÜ, en çok sayıda projesi desteklenen ikinci üniversite olmuştur. Başvuru sayısı ve desteklenen proje sayısı gözönünde bulundurulduğunda, Üniversitemizin başarı oranı %40’tır. 

2013 Yılı Mart döneminde, TÜBİTAK 3501 Kariyer Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 102 projeden 4 tanesi ODTÜ’ye aittir. ODTÜ’den bu dönem için 9 tane proje başvurusu yapılmıştır.