İngiliz Times Higher Education (THE) kurumu "Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2011-2012 Sıralaması" sonuçlarını 6 Ekim 2011 tarihinde açıklamıştır. İlk üç sırada California Institute of Technology, Harvard University ve Stanford University olmak üzere Amerikan üniversitelerinin bulunduğu dünya sıralamasında, 4 Türk üniversitesi de yer almıştır.

THE bu yıl kullandığı kıstas ve yöntemde değişiklikler yaptığı için dünyanın ilk 10 üniversite listesi de dahil olmak sıralamada geçen yıla göre önemli farklılıklar gözlenmiştir. Bu yıl ilk 200 üniversite listesine Türkiye'den giren üniversite bulunmamaktadır. Açıklanan listede ilk 200 üniversite toplam puana göre sıralanırken, 201-400 listesindeki üniversiteler ise gruplanarak her grup içinde alfabetik sırada verilmiştir. Bilkent Üniversitesi 201-225, ODTÜ ve İTÜ 276-300, Boğaziçi Üniversitesi ise 301-350 gruplarında yer almıştır.

Times Higher Education, yaptığı sıralamada "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)", "Eğitim-öğretim ortamı", "Araştırmanın etkisi (atıflar)", "Sanayiden elde edilen gelir" ve "Uluslararası boyut" kıstaslarını kullanmaktadır. Üniversitelerin toplam puanı, bu kıstaslardan aldıkları puanların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Her üniversitenin söz konusu 5 kıstasa göre almış olduğu puanlar kullanılarak hesaplanan toplam puanlara göre, Bilkent Üniversitesi 221., ODTÜ 279., İTÜ 298. ve Boğaziçi Üniversitesi 310. sırada çıkmaktadır.

Dört üniversitemiz arasında ODTÜ "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)" ve "Eğitim-öğretim ortamı" kıstaslarında; Bilkent "Araştırmanın etkisi (atıflar)" ve "Uluslararası Boyut" kıstaslarında ve İTÜ ise "Sanayiden elde edilen gelir" kıstasında en yüksek puanları almışlardır. Kullanılan "Araştırma", "Eğitim-öğretim" ve "Atıflar" kıstaslarına ilişkin verilerin büyük bir bölümü Times Higher Education tarafından genel veritabanları ve anketler aracılığıyla toplanmakta, "Sanayi gelirleri" ve "Uluslararası Boyut" verileri ise ağırlıklı olarak üniversitelerin beyanlarına dayanmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni sürekli olarak daha ileriye taşımak için çabalarını yorulmadan sürdüren akademik ve idari personelimizi kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

Last Updated:

10/10/2013 - 14:45