ODTÜ, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’ndan 2011 yılı Kasım ayı itibariyle 250. mezununu vermenin gururunu yaşıyor.

Rakamlarla ÖYP

  • 2001 yılında 4 üniversitenin işbirliğiyle ve Kalkınma Bakanlığı’nın (2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı) desteğiyle başlayan ÖYP, 67 üniversitenin katılımıyla güçlenerek sürmektedir.
  • 64 farklı üniversiteden 510 öğrenci, ÖYP araştırma görevlisi olarak ODTÜ’de eğitimine devam etmektedir.
  • 2011 yılı Kasım ayı itibariyle 264 mezunumuz 25 üniversite için öğretim elemanı olarak yetiştirilmiştir.
  • Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 433 ÖYP öğrencisi, 42 üniversitede görev yapmak üzere ODTÜ’de eğitimine devam etmektedir.
  • YÖK koordinasyonu ile 149 öğrenci ODTÜ’de ilgili lisansüstü programlara yerleştirilmiş, 77’si üniversiteleri tarafından ODTÜ’de görevlendirilmiştir.    
  • 2002-2010 yılları arasında 920 kısa süreli yurtdışı kongre katılımı, 2003-2010 yılları arasında ise 275 uzun süreli yurtdışı eğitim/araştırma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
  • ÖYP mezunları tarafından yayınlanan uluslararası makale sayısı 772’yi bulurken, ÖYP mezunlarının ortalama uluslararası makale sayısı 3.2 olarak hesaplanmaktadır.
  • En fazla ortak yayın yapılan üniversiteler 127 yayınla Atatürk Üniversitesi, 125 yayınla Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 108 yayınla Selçuk Üniversitesi’dir.
  • 12 ÖYP araştırma görevlisi başarılı tez çalışmaları nedeniyle ODTÜ Prof.Dr. Mustafa Parlar Tez Ödülü’nü kazanmıştır.

Last Updated:

02/12/2013 - 15:45