ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve İnovasyon Kümelenmesi ihtiyaçlarının karşılanması, bilişim alanında global ölçekte şirketlerin bölgeye yatırım yapmalarının cazip hale getirilmesi amacıyla ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Bu merkezle, bilim, Ar-Ge ve teknoloji kavramlarının ürettiği/üretebileceği sonuçlarla birlikte kamuoyuyla buluşması sağlanacaktır. Bu çerçevede Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin günlük yaşantılara getirdikleri ve getirebileceklerinin ilk elden deneyimlenebileceği ortamlar (fuar alanı, demo/deneyim merkezi, gelecek teknoloji gösterim salonları, konferans salonları v.b.) sağlanacaktır.

Küresel teknoloji üreticilerinin ürün, çözüm ve vizyonlarının paylaşılmasının yanı sıra, üniversite öğretim üyelerinin/öğrencilerinin, ODTÜ TEKNOKENT firmalarının çözüm, ürün ve vizyonlarının sergilenmesi, seminerler, eğitimler verilmesi gibi faaliyetler planlanacaktır.

Binada yer alacak küresel yazılım ve teknoloji şirketleri ve bu büyük markaların etrafında geliştirilecek kuluçka alanları ile genç girişimcilerin yetişmesini sağlayacak koşullar oluşturulacaktır.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bu teknolojiler vasıtasıyla üretim yapabilmenin yolları, girişimcilik gibi konularda eğitimler düzenlenecektir. Öğrencilerin en yeni teknolojilere hakim olmalarına katkı sağlayacak organizasyonlar organize edilecektir.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi ile internet teknolojileri, siber güvenlik/savunma ve eğitim teknolojileri konularında sektörel bir odaklanmayla, çok uluslu ve yerel şirketlerin çözümlerinin, toplumun ihtiyacı gözetilerek yerelleştirildiği ve özelleştirildiği; özgün Ar-Ge’nin yapıldığı ortamlar ve programlar geliştirilecektir.  

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi, 13.500 m2’si ofis alanı ve 3.500 m2’si sosyal alan olmak üzere toplam 33.500 m2 kapalı alana inşa edilecektir.  Projenin uygulanması için çalışmalara Ekim 2015 tarihi itibariyle başlanmıştır. İnşaat süresi iki yıl olarak planlanmakta olup halihazırda altyapı ve hafriyat çalışmaları hızla sürmektedir.

Son Güncelleme:

22/02/2016 - 14:38