Enterprise Europe Network tarafından 12-13 Mart 2014 tarihlerinde Budapeşte’de Yenilenebilir Enerji üzerine “RENEXPO Orta Avrupa Proje Pazarı” düzenlenecektir.

 

Etkinliğin Kapsamı:

• Sürdürülebilir Enerji Üretimi - Yenilenebilir Enerji
• Enerji Yönetimi, Dağıtım ve Tedariği
• Enerjinin Yenilikçi ve Verimli Kullanımı
• Akıllı ve Enerji Tasarruflu Enerji Uygulaması
olarak belirtilmiştir.

Etkinlik detayı linkte bilgilerinize sunulmaktadır.