TÜBİTAK ile Rusya Temel Araştırma Vakfı (Russian Foundation for Basic Research - RFBR) arasında mevcut 10 Aralık 2007 tarihli “Bilimsel İşbirliği Mutabakat Zaptı” ve yine aynı tarihli “Uygulama Yönergesi” çerçevesinde, 2014-2015 döneminde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

 

Başvuru dönemi 15 Haziran-13 Eylül 2013 tarihleri arasındadır. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanları, TÜBİTAK’tan temin edecekleri 2532 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Rus proje ortaklarının ise RFBR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak RFBR’ye eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. TÜBİTAK ve RFBR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Her iki kuruluş, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

 

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde, bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. İkili işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

 

TÜBİTAK-RFBR işbirliği kapsamında desteklenen öncelikli ortak proje alanları şunlardır:

 

Matematik, mekanik ve enformasyon

Fizik ve astronomi

Kimya

Biyoloji ve tıbbi bilimler

Yer bilimleri

Beşeri ve sosyal bilimler

Telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri

Mühendislik bilimleri

Türk ortakların önerilerini13 Eylül 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a elden teslim etmeleri, Rus ortakların da (RFBR’nin formlarını doldurarak) önerilerini yine aynı tarihe kadar RFBR’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 Çağrı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.