TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan "Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA)- Bosphorus" çerçevesinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıdaki web adresinde yer almaktadır:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi

TÜBİTAK-Fransa PIA Bosphorus İşbirliği 2014-2015 Yılları Uygulama Programı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Anılan program çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje önerilerini 2 Eylül 2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a, Fransız ortakların ise (Campus France'in formlarını doldurarak) 2 Eylül 2013 tarihine kadar Campus France'a teslim etmeleri gerekmektedir. 

Söz konusu işbirliği kapsamında TÜBİTAK’a proje önermek isteyen araştırmacılarımız, başvurularını http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi adresli web sayfasında yer alan 2509 kodlu programın Proje Öneri Formunu doldurarak aşağıdaki adrese yapabilirler.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UIDB) 
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 
Tunus Cad. No. 80 
06100 Kavaklıdere- ANKARA 
Tel.: (0312) 427 50 39, (0312) 468 53 00/2780 
Faks: (0312) 427 74 83 
e-posta: uidb@tubitak.gov.tr