TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “Mobil İletişim Teknolojileri” başlıklı yeni bir çağrı programı başlatılmıştır. 

Çağrı programında sunulan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, hem de uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir. 

Proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 2 Eylül 2013 olarak belirlenmiştir. 

Her bir çağrı için hazırlanan çağrı metinlerinde; çağrının amaç ve hedefleri, çağrıya özel hususlar ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgi mevcuttur:

 

·       BT0201 - Karasal Araç-Araç ve Araç-Altyapı Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi çağrısı kapsamında; aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir:

 

1-) Çoklu taşıyıcılı, işbirlikli, çoklu antenli, uyarlamalı kipleme/kodlamalı iletim vb. yenilikçi tekniklerle spektrumu verimli kullanan dalga formlarının geliştirilmesi,

2-) Kullanılması hedeflenen bant aralıkları için yenilikçi ortama erişim tekniklerinin geliştirilmesi,

3-) IP tabanlı dinamik yönlendirme ve servis kalitesi (QoS) desteği sunan teknik veya modellerin geliştirilmesi,

4-) Yol topolojileri, trafik istatistikleri, araç yoğunluğunu dikkate alan altyapı yerleşim optimizasyonu tekniklerinin geliştirilmesi,

5-) Enerji verimli araç trafiği çizelgeleme yöntemleri ve altyapı (road side unit) sistemlerinin geliştirilmesi.

 

·        

BT0202 - 4G ve Sonrası Heterojen, Küçük Hücre Ağlar İçin Mobil İletişim Teknikleri çağrısı kapsamında; 4G ve sonrası mobil iletişim sistemleri için küçük hücre ağlarına (microcell, picocell ve femtocell) yönelik aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir:

1-) Klasik kablosuz haberleşme mimarileri (makro baz istasyonu mimarileri, Wi-Fi mesh ağlar) dışındaki yaklaşımları kullanarak mevcut altyapı maliyetlerini azaltacak, ağ kapsama alanını ve aynı zamanda veri iletim hızını artıracak, kesintisiz haberleşme sağlayan mobil iletişim tekniklerinin geliştirilmesi,

2-) Operatör yönetimli, cihazdan cihaza, terminalden terminale veya melez yük aktarma (offloading) tekniklerinin geliştirilmesi,

3-) Küçük hücre ağlarını çekirdek ağa bağlayacak heterojen arabağlanım (backhaul) çözümlerinin geliştirilmesi,

4-) Küçük hücre ağlara özgün SDN (Software Defined Networks), SON (Self Organized Networks) vb. teknolojilerin geliştirilmesi,

5-) Esnek, ölçeklenebilir, içerik bilinçli (content aware), gürbüz, güvenilir erişim ve yönlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,

6-) Çoklu düğüm-çoklu anten yapıdaki işbirlikli iletişim tekniklerinin geliştirilmesi,

7-) Yukarıda sıralanan teknik/yöntem/çözümlerin çalışabilirliğini gösteren prototip sistemlerin

geliştirilmesi. 

1003 programına dair daha ayrıntılı bilgiye ve başvuru sayfasına;

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003

http://ardeb1003.tubitak.gov.tr

adreslerinden ulaşabilirsiniz.