TÜBİTAK “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” kapsamında, 4 Ekim 2013 tarihi itibarıyla BT0401-İnsan Beyni çağrısı açılmıştır. 

İnsan Beyni çağrısının temel amacı, insan beyninin çalışmasını, hastalıklarının tanı ve tedavisini, ülkemizdeki disiplinler arası bilim kültürünü tam olarak kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen çalışmaları desteklemektir. Söz konusu çağrı kapsamında ele alınacak temel konular insan beyni çalışmaları ile ilgili olmakla birlikte, bu konuların alt başlıkları ve içerikleri aşağıda örnekleri ile birlikte verilmiştir: 

 

 

Temel sinirbilim araştırmaları

 • Nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri
 • Beyin hastalıkları için hayvan modellerinin oluşturulması
 • Hayvan modellerinde beyin hastalıklarının oluştuğunu gösteren cihazların geliştirilmesi
 •  Nörotransmitter duyarlı sensörlerin, probların veya implantların geliştirilmesi
 • Beyindeki nörotransmitter seviyelerinin ve hareketlerinin araştırılması
 • Beynin farklı bölgelerinin entegrasyonu ve hastalık haritalarının ortaya konması
 • Beyin plastisitesi, rejenerasyonu ve kök hücre çalışmaları
 • Nöroproteksiyon
 •  Merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan iyon kanallarının ve reseptörlerinin karakterizasyonu
 • Nörotransmitterlere ait reseptör, enzim ve taşıyıcıların ekspresyon seviyelerinin beyin ve omurilik hastalıklarıyla ilişkisi
 • Hücresel ve moleküler sinirbilim çalışmaları
 • Elektrofizyolojik çalışmalar
 • Nöroanatomik çalışmalar

 

Hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar 

 

Hesapsal modelleme ve bilişsel mimariye yönelik çalışmalar

 • Açıkça belirtilen bir veya daha çok beyin fonksiyonunu beyin alanları ya da nöron popülasyonları seviyesinde hesapsal modellenmesi ve simülasyonu
 • Çok-ölçekli beyin devreleri 

 

Beyin-makine arayüzüne yönelik çalışmalar

 • Nöral sinyal toplama sistemleri
 • Beyin sinyallerinin kod çözümleri
 • Beyinle entegre sistemlerin geliştirilmesi ve biyouyumluluk testleri
 •  Motor sinyallerinin harekete geçirilmesi ile ilgili çalışmalar
 • Nörorobotik sistemler 

 

Çağrı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, çağrı kapsamına girebilecek “İnsan Beyni” ile ilgili diğer konular da proje önerisi olarak sunulabilmektedir. 

 

İnsan Beyni çağrısı için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 6 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir. 

 

Çağrıya dair detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İnsan Beyni çağrı duyurusu

İnsan Beyni çağrı metni 

 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 

http://ardeb1003.tubitak.gov.tr

 

NOT: Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı “Excellent Science” alanı altında bulunan “Future and Emerging Technologies” destek programı “FET Flagships” için seçilen iki projeden biri “Human Brain Project” olarak belirlenmiştir.