2012 yılı ikinci döneminde TÜBİTAK 1001 Programı’na Üniversitemizden 39 başvuru yapılmış, bunladan 10 tanesi desteklenmek üzere kabul edilmiştir. ODTÜ’nün bu araştırma programı için başarısı son yıllarda %25-30 arasında olup, bu dönem de başvuru sayısı gözönğnde bulundurulduğunda aynı başarının devam ettirildiği görülmektedir.