Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERA – European Research Area) etkinliğinin artırılması ve bu amaç doğrultusunda Türk yükseköğretim alanında yapılması gereken değişikliklerin tartışılması için Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak, Avrupa Komisyonu’nun ve TÜBİTAK’ın destekleriyle “Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri” başlıklı bir Konferans düzenlenmesine karar verilmiştir. Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programlarına en fazla katılım sağlayan altı üniversite olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin önderliğinde, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek bu Konferans, Türkiye’yi ERA’ya daha fazla katkı sağlayan ve ERA’daki imkanlardan daha fazla faydalanan bir ülke konumuna taşımanın yollarını tartışma olanağı sağlayacaktır.

Konferansın ilk gününde, Ülkemizden ve Avrupa’dan ilgili kurumların en üst düzey temsilcilerinin katılımları ile, ERA öncelikleri ve Avrupa’daki başarılı uygulamalar görüşülecek; Türk üniversitelerinin ERA’ya daha aktif katılımı için gerekli olan politika seçenekleri tartışılacaktır. Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği olanakları değerlendirilecek; ERA’nın işleyişine katkı sağlayan Horizon 2020 destek mekanizmaları üniversitelerden ve kamu-sanayi kuruluşlarından gelen araştırmacılarla paylaşılacaktır.

Konferans Künyesi:

Konferans Adı: Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri

Tarihi: 8-9 Ekim 2015

Yer: Hilton Otel, Ankara

Webhttp://truniera.org.tr

Resmi Destekçiler: TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu