Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ar-Ge Projeleri 2013 yılı başvuruları başlamıştır. KGM Ar-Ge Projeleri için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular; Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yönergesi kapsamında ve Ar-Ge projeleri Öncelikli Araştırma Alanlarında belirtilen programlara göre değerlendirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2013’tür.

Başvuru koşulları ve diğer ayrıntılara ilişkin bilgilere adresinden ulaşılabilir: