Gelişmekte olan ülkelerde Biyoteknoloji altyapısının kurulmasını desteklemek ve bu ülkelerin Biyoteknoloji alanındaki etkileşimlerini artırmak amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Center for Genetic Engineering and Biotechnology) – ICGEB, her yıl son başvuru tarihi 31 Mart olmak üzere; Doktora Bursları, Doktora Sonrası Bursları, Esnek Burslar, Geri Dönüş Desteği, Kurs, Toplantı ve Çalıştay Düzenleme Desteği ile Ortak Araştırma Projeleri programlarını yürütmektedir.

ICGEB ve sağladığı desteklerle ilgili detaylı bilgiye http://www.icgeb.org/home.html ve http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/icgeb/icerik-icgeb adreslerinden ulaşılabilmektedir.