Sayın Araştırmacılar,

Horizon 2020 kapsamında “Geleceğin İnterneti” (Future Internet) Networking ve Bilgi Günü etkinliği 31 Ocak 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleşecektir. Bu etkinlik kapsamında,

•7.ÇP den Horizon 2020’ye geçişteki temel değişikleri anlamak ve buradan doğacak olan yeni fırsatları keşfetmek

•“Endüstriyel Liderlik” (LEIT)’in “Geleceğin İnterneti” (Future Internet)” alanındaki bu açık çağrı hakkında daha fazla bilgi edinmek

•Konsorsiyum oluşturmak için gerekli potansiyel ortaklar bulmak ve networking oluşturmak

•Fikirlerinizi sunmak ve diğer katılımcılar ile tartışma olanağına sahip olabileceksiniz.

Etkinlik detayları linkte bilgilerinize sunulmuştur.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020...