Sayın Araştırmacılar;

16 Aralık 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Factories of Future (FOF) isimli proje pazarında sunulan proje fikirleri hakkında detaylı bilgi linkte bilgilerinize sunulmuştur.