Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı EUREKA programı kapsamında ilk ‘Çok Taraflı İşbirliği Çağrısı’ 13 ülkenin katılımıyla açıldı.

EUREKA Programı’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, 13 ülkeden herhangi ikisinden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, ilgili ülkenin ulusal fon sağlayıcısı tarafından (ülkemizde TÜBİTAK tarafından) EUREKA ve Eurostars Programı çerçevesinde desteklenecek.

Bu çağrıya tüm alanlarda oluşturulan EUREKA ve Eurostars projeleri sunulabilecek. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Kanada, Romanya ve Türkiye’nin katılımıyla 11 Ocak 2013 tarihi itibariyle açılan çağrı iki aşamadan oluşuyor.

İlk Aşama için son başvuru tarihi 15 Şubat 2013

Ayrıntılı bilgi ve elektronik başvuru formu için http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eureka-kapsaminda-cok-tarafli-isbirl... bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.