Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ENAR Proje Destek Programı kapsamında Üniversite-firma ortaklığında yürütülecek Enerji konulu Ar-Ge projelerinin başvuru dönemi başlamıştır. Enerji konulu Ar-Ge projeleri Üniversite-firma ortaklığında yürütülecektir. 2013 Yılı proje başvuruları için desteklenebilir proje bütçesi üst sınırı 1.000.000 TL olup alt sınır bulunmamaktadır. Toplam ayrılan bütçe 2.200.000 TL dir. Son başvuru tarihi 19 Nisan 2013’tür.

Başvuru formu ve detaylı bilgiye http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/h_enar.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda, projelerin değerlendirilmesi amacıyla proje değerlendirme heyetleri oluşturulacak, ayrıca desteklenmesi uygun bulunan ENAR projelerinin dörder aylık dönemlerde izlenmesi için izleyiciler görevlendirilecektir. Üniversite öğretim üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak heyetlerde veya proje izleyiciliklerinde görev almak isteyen ilgili akademisyenlerin yukarıda verilen internet adresinden “ENAR Projeleri Akademisyen Bilgi Formu”nu doldurarak ekalinbacoglu@yegm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.