Değerli Araştırmacılar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde “sosyal dışlanma ile mücadele” başlığı altında yürütülecek, ilgili kurum ve kuruluşların hibe desteklerinden faydalanmasını amaçlayan “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı www.ikg.gov.tr internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bu çağrının özel amaçları; 

  • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması
  • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması,
  • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
  • İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil).

Hibe programı hakkında detaylı bilgi sağlamak üzere düzenlenecek olan bilgilendirme günlerine katılmak isteyenler www.ikg.gov.tr internet sitesinden kayıt yaptırmalıdırlar.
Hibe Programıyla ilgili bilgilendirme günleri tablosu (yer/tarih/saat), el ilanı ve broşür için lütfen www.ikg.gov.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

Saygılarımızla

Araştırmalar Koordinatörlüğü

Proje Destek Ofisi

Tel: (312) 210 38 34

E-posta: pdo@metu.edu.tr

www.pdo.metu.edu.tr