AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliğinin AB politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla AB’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışmaktadır..

AB müktesebatı için bilimsel ve teknolojik araştırma gerektiren konularda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, Italya, Ispanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan 7 araştırma enstitüsünden oluşur.

JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası bursları, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, çerçeve programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar.

TÜBİTAK ve JRC arasında yenilenen Mutabakat Zbtı gereğince Türk araştırmacıların JRC Enstitülerinde doktora/doktora sonrası araştırma yapması için 45 pozisyon 19 Aralık 2012 tarihinde açılmıştır. TÜBİTAK-JRC 1. Ortak Çağrısı 18 Şubat 2013’te kapanacak olup başvuru süreci ve yalnızca Türk araştırmacılar için açık pozisyonlar ile ilgili detaylı bilgiye http://www.fp7.org.tr bağlantısından ulaşılabilir.