“2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminerlere TÜBITAK – BİDEB tarafından 2223 – D Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında destek verilecektir.

Anılan programa başvurular 1 Mayıs 2014 - 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Etkinlik desteği üst sınırı uluslararası nitelikteki etkinlikler için 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Alanlar:

2014 Türk-Alman Bilim Yılı için belirlenen tematik alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Üretim Teknolojileri; Ulaşım; Sağlık Araştırmaları; Enerji; Gıda ve Tarım; İklim Değişikliği; Çevre Teknolojileri ve Demografik Değişim”

Düzenlenecek etkinliğin yürütücüsünün üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış veya araştırma kurumlarında çalışan en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması seklindedir.

Başvurularla ilgili detaylı bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenl... adresini ziyaret edebilirsiniz.