Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Gazze’de yaşanan şiddet sarmalını ve insanlık dramını kınıyoruz. Ateşkesin derhal sağlanabilmesi için tüm tarafları ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz.

Ne yazık ki Gazze’de yaşananların yanında bugün Suriye ve Irak’ta da katliam, şiddet ve nefret hüküm sürmekte, çok sayıda insanın yurtsuzlaştığı ve sığınmacı konumuna düştüğü tüm bölge, istikrarsızlığa sürüklenmektedir.

Uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü temel ilke olmalıdır. Güç kullanımı ise ancak meşru müdafaa durumunda kabul edilebilir olmakla birlikte, orantısız güç kullanılamaz ve siviller hedef alınamaz. Şiddetin ve ölümlerin barış ve güvenlik değil, yeni ölümler ve daha fazla şiddet getirdiğini; birlikte yaşama kültürü değil, artan güvensizlik ve çatışma ortamı yarattığını anlamak için Ortadoğu’nun yakın tarihine bakmak yeterlidir.  

Bu gidişin bir an önce durdurulması, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için tüm ülkeleri, kurumları ve uluslararası toplumu göreve davet ediyoruz. 

Last Updated:

23/07/2014 - 10:08