Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Üniversitemiz; geride bıraktığımız 61 yıl boyunca evrensel değerleri, bireysel ve toplumsal gelişmeyi önemseyen, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren, bilimsel, teknolojik, kültürel ve çevresel değişimleri yaratabilecek ve sürdürebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetişmesine öncülük etmiştir. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki çalışmalarımız ve aldığımız ulusal - uluslararası ödüller, topluma ve bilime verdiğimiz katkının en önemli göstergeleridir.

2018 yılında da aynı sorumluluk ve gayretle, güçlü, nitelikli ve kararlı bir şekilde eğitim, araştırma ve topluma hizmet çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğimize inanıyorum.

Tüm ODTÜ’lülere yeni yılda sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerken, 2018’in Ülkemiz ve dünya için barış ve esenlikler getirmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör

Last Updated:

02/01/2018 - 13:30