ODTÜ, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2014" sıralamasında 144 üniversite arasında 83,09 puanla 1. sırada yer almıştır.

TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2013 yılı verilerine göre üniversitelerin "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "işbirliği ve etkileşim", "girişimcilik ve yenilikçilik kültürü" ile "ekonomik katkı ve ticarileşme" boyutları altında 23 performans göstergesine göre değerlendirilmiştir.

Endeks kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 144 üniversite araştırmaya dahil edilirken, ilk 5'e giren diğer üniversiteler, 81,44 puanla Sabancı Üniversitesi, 76,34 puanla Boğaziçi Üniversitesi, 74,96 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve 73,59 puanla Koç Üniversitesi şeklinde sıralanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için http://tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-girisimci-ve-yenilikci-50-universitesi-aciklandi.)

Üniversitemizin bu alanda da süren başarısında katkısı olan akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi ve ülkemizde özgün teknoloji geliştirilmesine önderlik eden ODTÜ Teknokent çalışanlarını kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla
Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

Last Updated:

15/09/2014 - 16:01