TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS) arasında 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-ANAS Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 03 Mart 2014 – 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği, Azeri bir araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının, 2542 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Azeri proje ortaklarının ise ANAS'tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANAS’a eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve ANAS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, her kuruluşun da uygun bulduğu projeler yürürlüğe girmektedir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Ortak Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan bilim insanı ve uzmanların seyahatlerinde aşağıda belirtilen imkanlar sunulacaktır:

Türkiye’ye gelen Azeri bilim insanları/uzmanlar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

20 Euro/gün (Türk Lirası karşılığı)

Azerbaycan’a giden Türk araştırmacılar için:

Bir otelde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

20 Euro/gün (Azerbaycan Manatı karşılığı)

İkili işbirliği projelerinde, yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, 2542 kodlu programın Proje Öneri Formu’nu doldurması ve bahsekonu formu, formun iletişim kısmında yer alan adrese 11 Temmuz 2014 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve formlar için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2542/icerik-2542-azerbaycan-ulusal-bilimler-akademisi-anas-ile-ikili-isbirligi-programi