Daha önce duyurmuş değişik vesilelerle olduğumuz gibi, Turkiye ile Almanya arasında 2014 yılı itibarı ile tam olarak 30 yıldır süregelen araştırma işbirliğinden hareketle 2014 yılının Türk-Alman Bilim Yılı olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle Hedef Türkiye 2014 Çalıştaylarının ilkinin Almanya’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hedef Türkiye 2014 Çalıştayına 24 Ocak 2014 tarihinde Almanya’nın Berlin şehri ev sahipliği yapacaktır.

Türkiye’de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük bir atılım gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, son on yılda Ar-Ge ve yenilik için ayrılan kaynak ve yatırımlar önemli derecede artırılmakta, destek programları çeşitlendirilmekte ve idari-yasal altyapılar iyileştirilmektedir. Tüm bu gelişmeleri, son yıllarda oluşan fırsatları ve tersine beyin göçüyle ilgili ulusal ve uluslararası fonları ABD ve Avrupa’da araştırma faaliyetleri yürüten Türkiye'den araştırmacılarla paylaşmak amacıyla TUBİTAK tarafından 2010 yılından bu yana 'Hedef Türkiye Çalıştayları' gerçekleştirilmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu çalıştayda da, gerçekleşeceği bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında araştırmalarını yürüten Türk araştırmacılar hedef alınacaktır. Hedef Türkiye 2014 Çalıştaylarına Almanya ve civarında araştırma faaliyetleri yürüten her deneyim seviyesinden araştırmacıların değerli katılımı beklenmektedir. 

 Türk-Alman Bilim Yılı ile stratejik öneme sahip olan; bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği potansiyeli son derece yüksek olan Almanya ile Anahtar Teknolojiler*, Küresel Değişim** ile Sosyal ve Beşeri Bilimler*** alanlarında ortak çalışmalara ivme kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilim Yılı ile ilgili faaliyetler Turkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliği, Almanya’da ise Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından yürütülmekte olup; yürütülen ortak araştırmaların güçlenmesi, her iki ülkenin ortak kuruluşları arasındakı araştırma işbirliğinin yoğunlaştırılması, yenilikçilik potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi ve uygulamaya yakın araştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve  genç nesil bilim insanlarını hedefe yönelik teşvik yolu ile güvence altina alinmasını hedeflemektedir.

 Hedef Türkiye 2014 Çalıştayı hakkında detaylı bilgiler içeren afişe buradan ulaşabilirsiniz.

 Çalıştaylara katılım ücretsiz olup,  kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt olmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz:

http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=53227&lang=tr

 Çalıştay hakkındaki tüm bilgiler önümüzdeki günlerde www.fp7.org.tr/destinationturkey2014  web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır.

 Soru ve bilgi taleplerinizi destinationturkey@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde iki ülke tarafından belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir.

 *Anahtar Teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Kimya ve Fizik Teknolojileri, Ulaşım, Mobilite, Lojistik, Sağlık Araştrmalari, Biyoteknoloji

**Küresel Degisim: Yenilenebilir Enerji, Enerji Etkinliği, Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri, İklim Değişikliği

***Sosyal ve Beşeri Bilimler: Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik, Göç