“2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğnde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK-BİDEB tarafından destek veriecektir. Etkinlik desteği üst sınırı, uluslararası nitelikteki etkinlikler için 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

2014 Türk-Alman Bilim Yılı için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

- Anahtar Teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Kimya ve Fizik Teknolojileri, Ulaşım, Mobilite, Lojistik, Sağlık Araştırmaları, Biyoteknoloji

- Küresel Değişim: Yenilenebilir Enerji, Enerji Etkinliği, Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri, İklim Değişikliği

- Sosyal ve Beşeri Bilimler: Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik, Göç

 

Ayrıntılı bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2014-turk-alman-bilim-yili-etkinlik-destegi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvurular, internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine online olarak yapıldıktan sonra (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra) sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfalarının paraflanması gerekmektedir.

 

 “2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı” kapsamında, programa başvurular iki dönem halinde yapılacaktır. 2013 yılı için başvurular 20 Kasım 2013-20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılabilecektir.