2014 yılının EABD’mızın 25. Kuruluş Yıldönümü olması nedeniyle 14 Kasım 2014 tarihinde KKM B salonunda bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte, ODTÜ FBE Biyoteknoloji EABD üyeleri, öğrencileri ve mezunları ile 25.yılımızı kutlarken, EABD'mizin kuruluşundan bu güne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte Biyoteknoloji araştırmalarına yaptığı katkıları gözler önüne serme, gelecekte yapılacak çalışmalara yön vererek ivme kazandırma, EABD'mizi daha da iyi bir yere taşıma hedeflenmektedir.  ODTÜ’de çeşitli alt alanlarda yapılmış ve yapılmakta olan biyoteknoloji çalışmalarını özetleyen bir kitapçık da hazırlanmıştır.

Etkinlikte, programa katkı veren EABD öğretim üye temsilcilerimizin konuşmaları, ÖYP ve diğer mezunlarımızın konuşmalarının yer alacağı 3 adet panel yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz de tez çalışmaları ile ilgili posterleri ile katılacaklardır. Etkinlik programı aşağıda sunulmaktadır.

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinlik Programı:
9:00-9:30     Kayıt
9:30-10:00  Açılış Konuşmaları

10:00-11:00 Panel 1 – ODTÜ Biyoteknoloji EABD’de 25 Yıl
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz B. Dilek
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı – Kimya Bölümü
Prof. Dr. Faruk Bozoğlu – Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ufuk Gündüz – Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. İnci Eroğlu – Kimya Mühendisliği Bölümü
11:00-11:30 Kahve Arası + Öğrenci Poster Sunumları
11:30-12:00 Panel 1 – Devam
Prof. Dr. Filiz B. Dilek– Çevre Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Can Özen – Biyoteknoloji EABD
12:00-12:15 Horizon 2020 –Biyoteknoloji Alanı 2015 Çağrıları
Dr. Aysu Özen – Bilgi Transfer Ofisi, ODTÜ Teknokent
12:15-13:30 Öğle Arası

13:30-14:40 Panel 2 – Türkiye’de Biyoteknolojinin Gelişmesine Doktora Mezunlarımızın Katkısı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci Eroğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Füsun İ. Eyidoğan
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Doç. Dr. Özlem Darcansoy
Yard. Doç.Dr. Başar Uyar
Dr. Asuman Korkusuz
Dr. Tamay Şeker
14:40-14:50 Kahve Arası+ Öğrenci Poster Sunumları

14:50-15:30 Panel 3– Türkiye’de Biyoteknolojinin Gelişmesine ÖYP Mezunlarımızın Katkısı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Can Özen
Konuşmacılar:
Dr. Pembegül Uyar
Yard. Doç. Dr. Yonca Yüzügüllü
Dr. Sümeyra Gürkök
Fadime Kara Murdoch
15:30-16:30 Kapanış Kokteyli

Katılımınızı bekleriz.

Son Güncelleme:

14/11/2014 - 17:43