Çokluğun Direnişi - Direnişin Çokluğu

25-27 Ekim 2013 // ODTÜ Mimarlık Amfisi

25 Ekim Cuma
Oturum I // 9:30 - 12:30
Otonomi ve Çokluk
Kolaylaştırıcı - Haydar Öztürk
Değer Teorisi, Ortak Olan ve Komünizm - Münevver Çelik
Temsile Karşı İfade - Cengiz Baysoy
Genel Zekâda Devrimler: Zapatistalardan Gezi'ye - Sinem Özer

Forum I // 13:30 - 15:30
Halkların Demokratik Kongresi
Kolaylaştırıcı - Çağdaş Yusuf
Yeni Türkiye'de Yeni Örgütlenme Biçimleri - Fatma Gök
"Muhalif Siyaset"te Tarz ve İçerik Sorunu - Ferdan Ergut

Oturum II // 16:00 - 18:30
Alevilik, Sekülerizm ve Çoğulculuk
Kolaylaştırıcı - Eren Barış
Hegemonya ve Çokluk: İki (Farklı) Bakışın Buluşma İmkânları - Mustafa Şen
AKP, Dinsel Popülizm ve Aleviler - Kazım Ateş
Gezi Bir Alevi İsyanı Mı? - Besim Can Zırh

26 Ekim Cumartesi
Oturum III // 9:30 - 12:30
Oluş, İsyan ve Devrim
Kolaylaştırıcı - Emre Koyuncu
Occupy, Tahrir ve 68: Gezi'ye Üç Eksen - Süreyya Evren
Hakikat Kavgası - Nazile Kalaycı
Gezi İsyanı ve Devrim Vakti - Ati Rıza Taşkale

Forum II // 13:30- 15:30
Doğa, Kent ve Direniş
Kolaylaştırıcı - Güçlü Ateşoğlu
Vernaküler Ütopya ve Camia - Utku Balaban
Yerellerin Mücadelesi ve Genelin Gezi'si - Koray Doğan Urbarlı
Ekolojik Perspektiften Kent Kır Hiyerarşisini Yeniden Düşünmek - Deniz Gümüşel
Kentsel Mücadele ve Kent Hakkı - Mehmet Penbecioğlu

Forum III // 16:00 - 18:30
LGBTİ, Feminizm ve Kadın Hareketleri
Kolaylaştırıcı - Aylime Aslı Demir
Feminizm ve Hayallenme Halleri - Begüm Başdaş
Feminizm ve Kadınların Kaçış Çizgileri - Hilal Eyüpoğlu
Kurtadamın Takdimi: Bir Oluş Olarak Direniş - Serazer Pekerman
Direnişin O Biçimi - Yıldız Tar

27 Ekim Pazar
Oturum IV // 9:30 - 12:30
Güvencesizlik
Kolaylaştırıcı - Fatin Kanat
Direnişlerin Görünmeyen Arka Planından Bir Kesit: Güvencesizlik - Gaye Yılmaz
Plaza Eylem Platformu
Atık Kâğıt İsçileri
Umut-Sen: Özel Güvenlik Emekçileri - Çağlar Dölek
Güvencesizlik Çağında Yeni Mücadele Pratikleri - Timurhan Yalçın

Forum IV// 13:30 - 14:30
Geleceğin Örgütlenmesi

Forum V // 15:00 - 18:30
Devrimci Oluşun Videocu Taktikleri
Kolaylaştırıcı - Ayşe Uslu
İmajdan İmgeye Direniş Mekânları ve Semboller - Oktay İnce
Gezi Direnişi ve Canlı Yayın Pratiği
ankaraeylemvakti
Sinegöz ve İsyan
Ersan Ocak ve Sinema Laboratuarı
Arşiv ve Görüntü Arkeolojisi - Pelin Tan
Video Eylemcinin Eylem İçindeki Konumlanışı - Sevgi Türkmen
Son Dönem Sosyo-Politik Değişimler ve Hareketler Temelinde Görsel
Analiz - Sibel ve Dolunay
Devrimde Medya / Medyada Devrim: 21. Yüzyılda Tarih Felsefesi - Nabermedya

Son Güncelleme:

12/11/2013 - 14:51