Öncelikli alanlara yönelik olarak özel sektörün yer alabileceği bir destek programı olan 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir. 

1511 programına proje yürütücüsü olarak, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Ancak üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerindenden alınacak teknik danışmanlıklar, proje değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır. 

Bu program ile; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir. 

İlgili program kapsamında 2012 yılında, Enerji, Gıda, Makine İmalat, BİT ve Otomotiv öncelikli alanlarında toplam 22 çağrı yayımlanmıştır. 2013 yılı için; Enerji öncelikli alanında Enerji Verimliliği Teknolojilerinde, BİT öncelikli alanında Mobil İletişim Teknolojilerinde ve Sağlık öncelikli alanında Medikal Ekipmanlar, Aşı, Tanı Kitleri, Biyomalzeme teknolojilerinde toplam 34 adet çağrı yayınlanmıştır.  

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Çağrı duyuruları ve başvuruya ilişkin koşullar -her çağrı duyurusuna özel olmak üzere- aşağıda sunulmaktadır: 

Detaylı bilgi, http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/oncelikli-alanlarda-ozel-sektore-yonelik-34-yeni-cagri ve http://www.tubitak.gov.tr/1511 adreslerinden temin edilebilir.