Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) arasında 7 Nisan 2008 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşması çerçevesinde 2014-2015 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2533/icerik-2533-cin-halk-cum-bilim-ve-tekn-bakanligi-most-ile-ikili-isbirligi-programi

Söz konusu program çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda projeler desteklenecektir;

Söz konusu program çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda projeler desteklenecektir;

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  • Mekanik Otomasyon

  • Makine İmalatçılığı

  • Enerji

  • Su Teknolojileri

  • Gıda Teknolojileri

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2014’tür. Başvuruların bu tarihe kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı - İkili Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.