Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan "Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) - Bosphorus" çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Sunulacak ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

•          Bilgi ve İletişim Teknolojileri

•          Biyoteknoloji

•          Nanoteknolojiler

•          Malzeme Bilimleri

•          Çevre Bilimleri

•          Sismik Çalışmalar

•          Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler

•          Uzay

•          Güvenlik

•          Taşımacılık-Havacılık dahil

 

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

Elektronik başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Ortak proje başvurularının elektronik olarak 2509 kodlu "Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Bosphorus Programı'na yukarıda belirtilen elektronik başvuru adresinden en geç 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 7 Temmuz 2015 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.