Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tıbbi tanı kitleri, aşı ve hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesine yönelik üç yeni çağrı programı 5 Temmuz 2013 tarihi itibariyle açılmıştır. Bu çağrıların amacı, yukarıda listelenen teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir.

Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 2 Eylül 2013 olarak belirlenmiştir.

Çağrıya özel hususların ve çağrı takviminin yer aldığı çağrı metinlerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

  • SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi
  • SB0102 - Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi
  •  SB0103 - Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz.