AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-III Siyasi Kriterler hibe programının hedefi; AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde tanınması, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörleri arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı verilmesidir.

Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Toplam bütçesi 6 Milyon Avro olan Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Duyuru ile ilgili bilgi ve dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.