Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sanayi Tezleri (SANTEZ) Programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

SANTEZ Programı 2013 Yılı 2. Dönem başvuruları 9 Temmuz 2013 tarihi itibariyle alınmaya başlanmıştır. 30 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17.30’a kadar devam edecek başvurular, Bakanlığın Ar-Ge Web portalı olan http://biltek.sanayi.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.

SANTEZ Programıyla ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için lütfen şu adresteki belgelere başvurunuz: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108