TÜBİTAK 1007 programı kapsamında, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu tarafından 21/06/2013 tarihinde “Sahte Hedef Elektronik Harp Teçhizatı Geliştirilmesi Projesi” çağrısı açılmış olup,  son başvuru tarihi, 02/09/2013 olarak belirlenmiştir. 

Müşteri Kurum olarak, MSB Ar-Ge Dairesi’nin ve İhtiyaç Makamı olarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yer aldığı proje kapsamında geliştirilecek sahte hedef, RF güdümlü tehditlere karşı elektronik karıştırıcı olarak ve muharip platformlar üzerine halihazırda bulunan karşı tedbir atıcı sistemlerde kullanılacaktır. Proje kapsamında en geç 36. ay sonunda sahte hedef prototiplerinin İhtiyaç Makamı'na teslim edilmesi beklenmektedir. 

Proje, “Hizmete Özel” gizlilik derecesinde yürütülecek olup, proje yürütücü kuruluşlarda çalışan ve projede görev alacak personelin Şahıs Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Proje önerileri iki aşamalı alınacaktır. 

Çağrıya cevap kapsamında sunulacak 1. Aşama Proje Öneri Formunun; çağrı kapanış tarihi olan 02/09/2013, saat 17.30’a kadar TÜBİTAK’a elden teslim edilmesi gerekmektedir.