TUBITAK ile Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS) arasında, 11 Şubat 1992 tarihinde imzalanan “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde 2015-2016 yılları için ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk proje ortaklarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri, CNRS’e bağlı araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Türk proje ortaklarının proje önerilerini 1 Eylül 2014 tarihine kadar TÜBİTAK’a; Fransız proje ortaklarının ise 1 Eylül 2014 tarihine kadar CNRS’e teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak proje önerme ve destekleme koşulları hakkında ayrıntılı bilgi ve başvurular için; http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2505/icerik-2505-fransa-ulusal-bilimsel-ars-merkezi-cnrs-ile-ikili-isbirlig-programi web adresi ziyaret edilebilir.

Başvuru için, anılan web sayfasında yer alan 2505 kodlu programın Proje Öneri Formu ve gerekli diğer formlar doldurularak, 1 basılı kopya ve 1 CD halinde elden ya da posta yoluyla “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UIDB) İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, Tunus Caddesi No.80 PK:06100 Kavaklıdere-Ankara” adresine iletilebilir.