Ülkemizin üyesi bulunduğu ve Türkiye’deki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülen COST (European Cooperation in Science and Technology) ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını amaçlayan bir programdır. COST 2015 yılı “Aksiyon” önerme koşulları, başvuru şekli ve değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgileri http://www.cost.eu/participate/open_call adresinde ilan etmiştir. Çalıştığı bir araştırma konusu ile ilgili Aksiyon (bilimsel konu başlıkları) önermek isteyen araştırmacılarımız ilgili web adresinden açık çağrılar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Ayrıca, COST'a aksiyon önermeyi teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında “COST Aksiyonu Teşvik Ödülü” tasarlanmıştır. Bu ödül, COST’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve Kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda, aksiyonun Teklif Sahibi (Proposer) konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olup her aksiyon için bir defaya mahsus olmak üzere ve aksiyon başladıktan sonra verilir. COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, kabul edilen aksiyon önerisinin konusu ulusal öncelikli alanlarımız arasında değilse, 1001 Destek Programı Proje Yürütücüsü Maksimum Aylık PTİ miktarının 3 katı olarak verilir.

COST Aksiyonu Teşvik Ödülü ile ilgili soru/önerileriniz için costodul@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Araştırmalar Koordinatörlüğü

Proje Destek Ofisi