ODTÜ TEKNOKENT, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 yılı Performans Endeksi'nde Birinci Oldu

ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2016 Yılı Performans Endeksi” sıralamasında geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi,  bu yıl da 45 TGB arasında birinci oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılı verileriyle oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi için 3 temel bileşen, 9 alt bileşen, 25 temel gösterge ve 65 gösterge için veri toplandı. 2016 yılı sonu itibariyle faaliyette olan 45 TGB'yi kapsayan endeks çalışmasında finansman, teşvikler ve altyapı, Ar-Ge faaliyeti, kuluçka faaliyeti, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve ekosistem geliştirme faaliyeti, teknolojik ürün yatırım faaliyeti, Ar-Ge çıktıları, fikri mülkiyet, Ar-Ge sonuçları ve uluslararasılaşma boyutları değerlendirildi.

TGB Performans Endeksi sonuçlarına göre ODTÜ TEKNOKENT birinci, İTÜ Arı Teknokent ikinci, Bilkent Cyberpark üçüncü oldu.

Son Güncelleme:

08/01/2018 - 13:57