İngiliz Times Higher Education (THE) kuruluşu, bu yıl Mart ayında ilan ettiği “Dünyanın En Saygın 100 Üniversitesi” listesinin ardından 2013-2014 dönemi için "Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi" sıralamasını da açıkladı. 2 Ekim 2013 tarihinde açıklanan listede, ODTÜ geçen seneki yerini koruyarak 201-225 bandında yer aldı. THE’nin ilk 400 üniversite listesine Türkiye’den toplam 5 üniversite girdi.

Listedeki ilk 200 üniversite toplam puanlarına göre sıralanırken, 201-400 bandındaki üniversitelere 25’li gruplar halinde alfabetik olarak yer verildi. Türkiye’den sıralamaya giren diğer üniversitelerden Boğaziçi Üniversitesi 199. olurken, İTÜ 201-225, Bilkent Üniversitesi 226-250 ve Koç Üniversitesi 276-300 bandında yer aldı.

Times Higher Education tarafından yapılan sıralama, üniversitelerin "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)", "Eğitim-öğretim ortamı", "Araştırmanın etkisi (atıflar)", "Sanayiden elde edilen gelir" ve "Uluslararası boyut" kıstasları kullanılarak oluşturulmaktadır. Sıralamada kullanılan toplam puanlar ise üniversitelerin bu kıstaslardan aldıkları puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak elde edilmektedir.

Türkiye’deki üniversiteler arasında ODTÜ geçen sene olduğu gibi "Araştırma (bütçe ve tanınırlık)" ve "Eğitim-öğretim ortamı" kıstaslarında; Boğaziçi Üniversitesi "Araştırmanın etkisi (atıflar)" kıstasında; Koç Üniversitesi "Uluslararası Boyut" kıstasında; İTÜ ise "Sanayiden elde edilen gelir" kıstasında en yüksek puanları aldı. Kullanılan "Araştırma", "Eğitim-öğretim" ve "Atıflar" kıstaslarına ilişkin verilerin büyük bir bölümü Times Higher Education tarafından genel veritabanları ve anketler aracılığıyla toplanmakta, "Sanayi gelirleri" ve "Uluslararası Boyut" verileri ise ağırlıklı olarak üniversitelerin beyanlarına dayanmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sürdürdüğü başarısına katkıda bulunan tüm akademik-idari personelimizi ve öğrencilerimizi kutlar, kendilerine teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

Son Güncelleme:

05/11/2013 - 15:52